امروز یکشنبه ۳۰ دی ۱۳۹۷ ۱۴:۳۷
دمپر هوا

دمپر هوا

دمپرِ هوا دریچه ای ست در داخلِ کانالِ هوا متشکل از صفحه ی
واحد یا پرّه های موازی که باعثِ انسداد یا تنظیمِ میزانِ هوای عبوری از کانالِ هوا میگردد. اگر بخواهیم شبکه ای از لاینِ کانال هوا را که نیاز به مصرفِ هوا در اتاقهای مربوطه را ندارد مسدود کنیم از دمپر هوا استفاده میکنیم.Iran Iran
۱۲۰

دمپرِ هوا دریچه ای ست در داخلِ کانالِ هوا متشکل از صفحه ی واحد یا پرّه های موازی که باعثِ انسداد یا تنظیمِ میزانِ هوای عبوری از کانالِ هوا میگردد. اگر بخواهیم شبکه ای از لاینِ کانال هوا را که نیاز به مصرفِ هوا در اتاقهای مربوطه را ندارد مسدود کنیم از دمپر هوا استفاده میکنیم. این نوع دمپر قابلیتِ تنظیمِ دستی و تنظیم خودکار را دارد که دمپرِ دستی بوسیله یک اهرم دستی که در بدنه ی بیرونی دمپر تعبیه شده کنترل و بکار گرفته میشود و دمپر خودکار نیز با استفاده از موتور الکتریکی جهت تنظیم هوا توسط سیستمِ مرکزی و یا اتوماسیونِ ساختمان کنترل میشود. دمپر هوا به دو شکل چهارگوش و دایره ای تولید و عرضه میگردد.

مشاهده اطلاعات بیشتر در مورد دمپر هوا

موردی یافت نشد.